The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Body

V rámu "Body" se zadávají souřadnice bodů terénu. Hodnoty souřadnic bodů lze zadat dvojím způsobem:

Pomocí tabulky: body se zadávají v tabulce. Tlačítkem "Přidat" se otevře dialogové okno "Nový bod", zadají se souřadnice a tlačítkem "Přidej" se vloží do tabulky. Takto lze zadat libovolný počet bodů a poté tlačítkem "Storno" dialog uzavřít. Tlačítkem "Upravit" a "Odstranit" lze zadané body editovat (v dialogovém okně), nebo mazat (v tabulce lze označit více bodů a najednou je smazat - vybrané body jsou před smazáním označeny na desktopu červeně). Změna se okamžitě vykresluje na desktopu.

Pomocí myši: mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště. K dispozici jsou tyto módy:

Přidat

  • bod lze zadat kliknutím levého tlačítka myši (maska myši se změní - viz obrázek) na desktop - program poté otevře dialogové okno "Nový bod", ve kterém se lze souřadnice upravit, popřípadě zadat výšku bodu z - tlačítko "OK" potvrdí zadání a přidá bod do tabulky. Vpřípadě, že bod nelze zadat (např. duplicita souřadnic) zobrazí se dialogové okno s upozorněním.    
  • při zadávání je možné využít funkce mřížky

Editovat

  • kliknutím levého tlačítka myši na již existující bod (viz aktivní objekty) se otevře dialogové okno "Editace bodu", ve kterém lze editovat souřadnice (v dialogovém okně lze využít tlačítek "OK+ " a "OK+"),

Odstranit

  • kliknutím levého tlačítka myši na bod se zobrazí dialogové okno, ve kterém je nutné potvrdit smazání vybraného bodu

Vybírat

  • aktivuje režim grafického výběru bodů (typ výběru se nastavuje na liště "Výběry")

Zadávané body lze také importovat ze souborů ve formátech TXT, Atlas DMT, DXF a LandXML. Program umožňuje do rozpracované úlohy (např. v dalších fázích budování) importovat další body a hrany pomocí tlačítka "Import".

Při zadávání bodů program v některých případech provádí automatický dopočet výšky bodu Z. Pro jednu souřadnici X, Y lze zadat pouze jeden bod.

Jestliže je v rámu "Základní data" zvolena možnost zadávání vrstev pomocí "Bodů vrstev", lišta "Body" obsahuje rozbalitelný seznam "Vrstvy". V seznamu se zvolí vrstva, do které budou zadávány body. 

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Body"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.