The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Automatický dopočet výšky

Při zadání bodu, vrtů a bodů podzemní vody program v některých případech automaticky dopočítává výšku bodu a případně mocnosti vrstev. Tato funkce je velmi vhodná např. při editaci terénu resp. vrstev.

Možnost dopočtu je závislá na stavu vygenerovaného terénu:

  • Není-li terén vygenerovaný nedopočte se žádná hodnota a políčko je prázdné (blank).
  • Je-li terén je vygenerován pro aktuální data (zobrazený na desktopu neprůhledně a v režimech Generace, Bodové stavby, Liniové stavby a Spouštění také barevně), pak se automaticky dopočtou potřebné hodnoty z modelu terénu - pro bod je to hodnota výšky Z, pro vrt navíc mocnosti vrstev a případně hloubka podzemní vody - po zadání bodu nebo vrtu se změní status generace a terén se začne kreslit průhledně (terén je vygenerován pro původní zadání, nikoliv pro aktuální).
  • Je-li terén vygenerován, ale není aktuální pak se výšky Z a mocnosti vrstev automaticky dopočítávají pro naposled vygenerovaný terén.

Informace o stavu terénu (nevygenerován, vygenerován, vygenerován pro původní data) jsou zobrazeny na svislé ovládací liště. V rámu "Generace" lze terén vygenerovat resp. zrušit vygenerovaný model.

Dialogové okno - přidávání nového bodu s dopočtem souřadnice Z

Dialogové okno - přidávání nového vrtu s dopočtem souřadnice Z, mocností HPV a mocností

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.