GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

3D konstrukce

Mód "Konstrukce 3D" programu "Prefabrikovaná zeď", umožňuje vytvoření 3D modelu celé zdi. Při přepnutí režimu "Konstrukce 3D" v rámu "Nastavení" se změní pravá lišta programu.

Lišta obsahuje tyto rámy:

  • Bloky - volí se typ bloků (katalog), nebo lze definovat vlastní uživatelské bloky
  • Tvar zdi - zde se definuje linie vršku zdi a linie terénu u paty zdi
  • Panely - zde se určuje předběžné osazení bloky
  • Geometrie zdi - osazení zdi konkrétními bloky a finální úpravy zdi
  • Řezy - vytvoření řezů zdí pro následné posouzení ve 2D

Vytvořit zeď lze třemi způsoby:

  1. V rámu Tvar zdi zvolit 3D staničení a definovat na plánu půdorysný tvar zdi i výšky horní a spodní linie zdi.
  2. V rámu Tvar zdi zvolit 2D staničení a výšky horní a spodní linie zdi. Půdorys (zakřivení) zdi je pak definován v rámu "Panely".
  3. Přeskočit rám "Tvar zdi" a zadat přímo panely bloků v rámu "Panely" - lze použít pro velmi jednoduché zdi.

Try GEO5 software for free.