GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení kotev

Rám "Posouzení kotev" obsahuje tabulku se seznamem kotev zadaných v rámu "Kotvy".

Po stisknutí tlačítka "Upravit" (nebo dvojitým kliknutím na kotvu v tabulce) se pro označenou kotvu otevře dialogové okno "Parametry posouzení kotvy".

V tomto okně se volí "Typ kotvy":

Tyčové předpínací a pramencové kotvy se posuzují na tři různé stavy:

Spočtené únosnosti kotev jsou redukovány příslušným stupněm bezpečnosti nebo koeficientem redukce, který se zadává v rámu "Nastavení", záložka "Kotvy". Aby posouzení kotvy vyhovovalo, musí platit, že žádná z únosností nesmí být nižší než maximální síla v kotvě F, která je rovna předpínací síle kotvy v aktuální fázi.

Rám "Posouzení kotev"

Try GEO5 software for free.