GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Geometrie zdi

V rámu "Geometrie zdi" se generují bloky na základě "Panelů" pomocí tlačítka "Osazení zdi". Při osazení zdi se vybírá horní, základní a spodní blok a odstup mezi bloky.

Po generaci rám obsahuje tabulku s vygenerovanými řadami bloků, které můžeme dále upravovat.

Bloky jsou na řádku vypsány zleva doprava. Např. zápis "12 x S60 (FICT), 1 x S60 (HALF), 12 x S60" nám říká že řada je tvořena dvanácti fiktivními bloky (mezera 12 * délka standardního bloku S60), jedním půlblokem (S60H) a dvanácti standardními bloky (S60). Fiktivní bloky a půlbloky jsou buď tvořeny ze stávajících bloků automaticky, nebo jsou využity možnosti bloků v katalogu. Každý uživatelský blok můžeme zadat jako Full, Half, Fictive, Half fictive.

Pro změnu jednoho bloku je vhodné využít funkci "Výměna bloku" - po stisknutí tohoto tlačítka ve 2D režimu a po kliknutí na blok, který chceme změnit, program vyvolá dialogové okno pro změnu bloku. Mód opustíme stisknutím pravého tlačítka myši.

Velmi důležitý v programu je mód zobrazení konstrukce (2D/3D), který přepínáme na levé ovládací liště.

Obrázek 2D představuje prostorový tvar zdi "rozbalený" do 2D. Umožňuje zadat popisky (např. popis konstrukce, kótování, popis bloků) - je ale výrazně těžší si zeď představit.

Rám "Geometrie zdi" - 2D režim

Prostorový obrázek je velmi přehledný, nelze v něm ale tvořit popisy, popř. vyměňovat jednotlivé bloky.

3D zobrazení zdi

Try GEO5 software for free.