GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tvar zdi

Rám "Tvar zdi" obsahuje tabulku se zadanými body zdi.

Obsah tabulky se liší dle zadaného "Způsobu zadání":

  • 2D - staničení - tabulka obsahuje jednotlivé body staničení zdi. Zde se zadávají výškové souřadnice vršku zdi a terénu u paty zdi. Body se zadávají textově pomocí tlačítka "Přidat".
  • 3D - zadání - v tomto režimu obsahuje tabulka jednotlivé body staničení zdi včetně jejich půdorysných souřadnic "X" a "Y". Souřadnice se získávají na základě křivky vytvořené pomocí tlačítka "Zadání půdorysu". V tomto případě lze upravit v tabulce pouze výškové souřadnice vršku a spodku zdi.

Rám "Tvar zdi"

Try GEO5 software for free.