GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zkouška bodovým zatížením

Účelem této zkoušky je stanovení pevnosti horniny v tlaku pomocí bodového zatížení. Nejprve je stanovena opravená bodová pevnost, pevnost v tlaku je z ní následně dopočítána.

Ukázkový protokol zkoušky horniny bodovým zatížením

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

https://www.geoengineer.org/education/laboratory-testing/point-load-test

ISRM (1985): Suggested method for determining point load strength

Try GEO5 software for free.