GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Komplexní model

Komplexní model umožňuje definovat vlastní poloměry zakřivení pro každou řadu a také zadávat kolmé rohy zdi (konvexní, konkávní) v rámu "Panely".

Vlastní osazení je stejné jako u standardního modelu, generované řady lze ale dále editovat, přidávat či mazat. Lze měnit i odskoky po jednotlivých úsecích.

Komplexní model slouží k:

  • modelování nepravidelných zdí
  • načítání dat ze starších verzí programu "RediRock Zeď" (do edice 2023)

Výhodou komplexního modelu je univerzálnost - lze vytvořit téměř libovolný tvar zdi. Nevýhodou je však výrazně náročnější způsob skládání zdi oproti standardnímu modelovacímu módu. Pro většinu běžných zdí doporučují autoři programu používat standardní mód.

Příklady využití komplexního modelu jsou uvedeny níže:

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3

Try GEO5 software for free.