GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Typy výztuh

Rám "Typy výztuh" obsahuje tabulku se seznamem zadaných geovýztuh a jejich charakteristik . Přidání typu výztuhy se provádí v dialogovém okně "Nový typ výztuhy".

Výztuhy k jednotlivým blokům se následně vybírají v rámu "Geometrie".

Rám je dostupný pouze při zvoleném typu konstrukce "Zeď s výztuhami". Volba typu konstrukce se provádí v rámu "Nastavení".

Rám "Typy výztuh"

Try GEO5 software for free.