The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Přiřazení

Rám "Přiřazení" obsahuje seznam vrstev (oblastí) a k nim přiřazených zemin. Seznam zemin je graficky znázorněn pomocí tlačítek v liště nad tabulkou, nebo je přístupný z rozbalitelného seznamu u každé vrstvy (oblasti).

Postup přiřazení zemin je podrobně popsán zde.

V dalších zadaných fázích budování přibyde vždy automaticky nová vrstva, do které se automaticky přiřadí zemina u povrchu terénu. V mnoha případech (výkopy) nemusí mít tato vrstva žádný objem - její zadání je ale nezbytné pakliže nový terén leží nad terénem v předchozí fázi. Protože není možné předem odhadnout, zda v nové fázi bude část terénu nad původním terénem, přiřazuje se zemina vždy.

Rám "Přiřazení"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.